ประชุม เรื่อง ตรวจสอบแผนการบริหารจัดการน้ำ ROS Study ฤดูแล้ง ปี 2559/2560

          วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ตรวจสอบแผนการบริหารจัดการน้ำ ROS Study ฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการฯ เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.