มาตรการขายข้าวสารช่วยเหลือชาวนา

          ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือชาวนาเป็นการเร่งด่วน โดยมอบหมายให้สหกรณ์ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ของเกษตรกรแล้วนำมาแปรรูปส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางจำหน่ายทั่วประเทศ
          เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผลผลิตราคาตกต่ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ได้นำข้าวสารจากชาวนามาวางจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.