นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานชลประทานที่ ๘

          วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายสุรจิตต์  อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 จ.นครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 ให้การต้อนรับ
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.