ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2559

          วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคอง โดยมี นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8, นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผคบ.ลำตะคอง รวมถึงคณะกรรมการ, คณะกรรมการที่ปรึกษา JMC เขื่อนลำตะคองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.