ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.