กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

          นายสุชาติ  หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เป็นประธานการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร้องเพลงชาติร่วมกัน ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย (89 วินาที) กล่าวคำถวายปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร้องเพลงจำขึ้นใจ เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรมทำดีด้วยใจ เจริญวิปัสสนา (นั่งสมาธิ) แผ่เมตตา เป็นเวลา 15 นาที โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง (อาคารที่ทำการใหม่) สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.