ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 และ เขต 14

          วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 และ เขต 14 เป็นประธานในการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ โดยมี นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8, นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผคส.8 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.