ประชุมงานระบบชลประทานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference งานระบบชลประทานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความพร้อมและชี้แจงแผนงาน/โครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. โดยมี ผชช.ชป.8 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.