ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference หารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมี ผชช.ชป.8 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.