กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน

          วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ณ บริเวณสวนย่อมด้านหลังห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อให้ตื่นตัวในการทำงาน และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน พ.ศ. 2559 - 2561 ด้านสุขภาพ (Happy Body) 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.