ประชุมการบริหารจัดการลุ่มน้ำลำสะแทด

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมบริหารจัดการลุ่มน้ำลำสะแทด ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด สชป.8 เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.