ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

          วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างชลประทาน, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล, ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   


  

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.