รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 ดำเนินการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างชลประทาน, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล, ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.