ประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกรมชลประทาน (Action Plan) สชป.8 ปี 2560 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผจบ.ชป.8, ผคก.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการฯ ในเขต สชป.8 เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.