ประชุมหารือเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก FAO ภายใต้กรอบความร่วมมือ CPF 2560-2564

          สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดการประชุมหารือเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ FAO ภายใต้กรอบความร่วมมือ CPF 2560-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผผง.ชป.8, ผวศ.ชป.8, ผจบ.ชป.8 รวมทั้ง ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.