ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2560

          ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผวศ.ชป.8 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.