แปลผลตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐

          ตามที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้มาตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้เข้าแจ้งการแปลผลตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.