พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามแสดงความอาลัย และพิธีสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง (อาคารที่ทำการใหม่) สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมพิธี
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.