ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

          นายปรีชา  กลีบสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน และร่วมจัดทำแผนบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี ผคป.นครราชสีมา, คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.