วิ่งคบเพลิงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 "ย่าโมเกมส์"

          จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 "ย่าโมเกมส์" และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 "โคราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2560 และกำหนดให้มีการวิ่งคบเพลิงในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 โดยมี นายสมคิด  ทรัพย์วราภรณ์ ผคก.ชป.8 เป็นตัวแทนของผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 วิ่งคบเพลิงบริเวณถนนด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.