อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 3)

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองพัสดุ กรมชลประทาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.