ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนและจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงและข้อสั่งการของ อธช.

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนและจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงและข้อสั่งการของ อธช. ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วน/ฝ่าย โครงการฯ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.