ประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงกรอบแนวทางและระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงกรอบแนวทางและระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.