ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๘

          วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนำส่งไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการกรมชลประทานพิจารณา โดยมี ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.