ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา

          วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ นายเชลงศักดิ์  มานุวงศ์ ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อรับฟังแนวทางและนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาในระยะยาวต่อไป 
          และในเวลา 14.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ถนนบริเวณหน้าตลาดเซฟวัน และเขื่อนระบายน้ำบ้านคนชุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจดูการระบายน้ำ สืบเนื่องจากกรณีฝนตกหนักเมื่อค่ำของวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 30-40 เซนติเมตร ในหลายพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.