ประชุมเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560

          วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤษณ์  วิไลกิจ ผคบ.ลำพระเพลิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.