ผส.ชป.8 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เรื่องสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เรื่องสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานการณ์น้ำทั้งในเขื่อนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำตลอดช่วงฤดูแล้งปี 2560 ทั้งนี้ถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วนในการรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำก็เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในวิฤกติแล้งที่จะมาถึงนี้
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.