ประชุม KM TEAM สชป.8 ครั้งที่ 1/2560

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม KM TEAM ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม KM Room สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมีทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ปี 2560 ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) ลงนามอนุมัติแผนและนำขั้นแสดงไว้บนเว็บคลังความรู้ของหน่วยงาน ตามที่ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ได้กำหนดไว้
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.