งานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560

          วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ ทั้งนี้ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 232 ปี โดยพิธีในครั้งนี้มี นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ นายรังสรรค์  ทองแสน และ นายวันเรืองเดช  เนาว์ประเสริฐ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.