ประชุมสภากาแฟประจำเดือนเมษายน 2560

          นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมสภากาแฟประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 และ นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.