ตรวจสอบพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบุรีรัมย์

          วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายโสภณ  ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสัณฐิต  พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ, นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายกิติกุล  โสภาศีราภรณ์ ผคป.บุรีรัมย์, นายสุพัฒน์  ฤทธิชู ผคบ.ลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 โดยลงตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้
          เวลา 11.00 น. ตรวจสอบพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

          เวลา 13.00 น. ตรวจสอบพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
          เวลา 16.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานบุรีรัมย์
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.