่พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

          วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ
          ในการนี้ นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายจำรัส  สวนจันทร์ ผคป.ศรีสะเกษ และนายภานรินทร์  ภานุพินทุ ผคบ.มูลล่าง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อ
          - ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
          - ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
          - การหมายสีขอบเขตระดับผิวน้ำมูลโครงการเขื่อนหัวนาที่ระดับเก็บกัก +112 ม.รทก.(น้ำนิ่ง) และยังร่วมบินสำรวจสภาพพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งแต่ฝายราษีไศล-ฝายหัวนา

   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.