รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

          วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ดูงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา, นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผคส.8 รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
          และในเวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการ SC ติดตามงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.