สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

          วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.10 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน, นายทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กราบบังคมทูลรายงานการจัดการน้ำของกรมชลประทานตามแนวพระราชดำริ พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม, นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ โดยได้ทอดเสด็จทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ และทรงเสด็จเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.