ประชุมหารือ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมฯ ผ่านระบบ Video Conference

          วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8 ร่วมประชุมหารือ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ครั้งที่ 12/2559 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.