ประชุม เรื่อง เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๐

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2560 และผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2559/2560 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. โดยมี ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.