ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน

          พลตรีวิฑูรย์  ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานชลประทานที่ 8 และมณฑลทหารบกที่ 21 เข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.