ประชุมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area - Based Project)

        นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area - Based ProJect) เป็นโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่วิกฤติที่มีปัญหาด้านน้ำท่วม น้ำแล้ง ด้านการบูรณาการ กลุ่มโครงการเพื่อให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จ ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.