ประชุมการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำมูล

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการน้ำในลำน้ำมูล ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.