ประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี-มูล

          วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี-มูล สืบเนื่องมาจากผลการตรวจราชการเขื่อนราศีไศล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มอบนโยบายสร้างแหล่งผลิตอาหารภายใต้วิกฤตความขัดแย้ง ในพื้นที่น้ำท่วมขังตามแนวพนังกั้นน้ำมูลที่เรียกว่า นานอกอ่าง เกิดน้ำท่วมขังทุกปี โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาแก้ไขปัญหา และนำนโยบายยกกระดาษ A4 (นโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นำมาปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงการในระยะแรกมี Road Map 3 ปี โดยมี นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน, นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9, นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง, กรมประมง, กรมปศุสัตว์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3202 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.