วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 ปี วันที่ 13 มิถุนายน 2560

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 ปี ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักชลงานประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผคส.8, เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธี
         เวลา 10.00 น. นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อให้ทุกส่วน/ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานชลประทานที่ 8
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.