ประชุมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูล

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูล เนื่องด้วยในขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน และเริ่มมีลมมรสุมพัดเข้าสู่ประเทศไทย จึงทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลมีปริมาณมาก และลำน้ำนี้ได้ไหลผ่าน สชป.6, สชป.7 และ สชป.8 ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนและเกษตรกร โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผู้บริหารจาก สชป.6 และ สชป.7 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สชป.8 เข้่่าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.