ผส.ชป.8 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเยี่ยวข่าว 7 สี ในประเด็น "ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)"

          วันอังคารที่ 20 มิถุนายน  2560 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และนายเทิดพงศ์ ไทยอุดม  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เหยี่ยวข่าว 7 สี” ในประเด็น “ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)” ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สำหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อำเภอโนนไทย จะเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง พร้อมกับพัฒนาขุดลอกลำเชียงไกรตลอดความยาว 122 กิโลเมตรจนไปบรรจบกับแม่น้ำมูล ระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2560-2562 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานกว่า 25,000 ไร่ เมื่อมีปริมาณน้ำเหลือยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียง
          สำหรับการบันทึกเทปในครั้งนี้ จะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 รายการเหยี่ยวข่าว 7 สี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.