ประชุมการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสัญจรสำนักนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/ 2560 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้สั่งการให้ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาจัดประชุมการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยใช้โปรแกรม WATER DAILY แสดงภาพจำลองอ่างเก็บน้ำในพื้น สชป.8 ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 70 ของความจุอ่าง และรายงานข้อมูลระบายน้ำรายวันตั้งแต่ปัจจุบันถึงสิ้นปี 2560 โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการฯ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.