ติดตามการดำเนินงานโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี-มูล

          วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ในโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี-มูล  ตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการทำการเกษตรแปลงใหญ่แบบประชารัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี  ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน, นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และ นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ
          สำหรับโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี-มูล  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมนานอกอ่าง หน้าเขื่อนราษีไศล  ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์  จำนวน 14 แห่ง  ทั้งนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล  ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน วางแผนในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้  โดยใช้กลยุทธ์ “สร้างวิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาส” ด้วยการปรับสภาพการใช้ประโยชน์ของประชาชนที่มีที่ดินติดคันพนังของเขื่อนราษีไศล ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมขัง (นานอกอ่าง) เปลี่ยนจากการทำนาไปเป็นการทำประมงแทน  พร้อมทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.