รธว. พร้อมด้วย ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ฝายบ้านน้ำเย็น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รธว. พร้อมด้วย ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ฝายบ้านน้ำเย็น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และ นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ฝายบ้านน้ำเย็น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในพื้นที่รับประโยชน์หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกือบทุกปี ช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณลำน้ำห้วยขะยุงตอนล่าง ซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดอื่นๆ สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.