สชป.8 ร่วมสัมภาษณ์ในรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT

          วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 มอบหมายให้ นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 สัมภาษณ์ในรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT เนื่องด้วย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง โดย นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 ได้กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 8 การบริหารจัดการน้ำ การจัดการจราจรน้ำ รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำบึงกระโตนประสบปัญหามีปริมาณน้ำขาดแคลนมาโดยตลอด พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างฯ โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ดำเนินงานขุดคลองเพื่อผันน้ำเติมอ่างฯ  ตลอดระยะทาง 20 กม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างฯ จากเดิมที่สามารถจุน้ำได้ 10 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็น 15-16 ล้าน ลบ.ม. และยังเป็นการพัฒนาพื้นที่จากเดิมที่มีน้ำท่วมในฤดูฝนและน้ำแล้งในฤดูแล้ง ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ โดยโครงการฯ มีกำหนดการดำเนินงานเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งทำให้ราษฎรทีอยู่ในพื้นที่กว่า 15,000 คน ได้รับประโยชน์มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรต่อไป
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.