รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

          วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม  2560
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.