อธช.ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณบึงกระโตน จังหวัดนครราชสีมา

          วันอาทิตย์ที่20 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และ นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี เลขานุการกรมฯ ลงพื้นที่บริเวณบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา และศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดสถานที่และข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่อย่างตรงจุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.