ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำตาม Operation Curve ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

          วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 จัดการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำตาม Operation Curve เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเขตพื้นที่ภาคอีสานใต้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 26-28 สิงหาคมนี้ โดยให้ดำเนินการพร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ Rule Curve และร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากโครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำฯ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.